Disclaimer

Alle informatie op de website https://www.concordiakotten.nl is met de grootste zorg samengesteld voor wat betreft de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks kunnen zich hierin onjuistheden voordoen. Muziekvereniging Concordia onthoudt zich met in achteneming van de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Muziekvereniging Concordia is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over deze informatie kunt u contact met ons opnemen via info@concordiakotten.nl