Nieuw bestuur Concordia Kotten

Tijdens de jaarvergadering van Concordia heeft secretaris Cristo Scharenborg afscheid genomen van het bestuur. Agnes Hengeveld-Toebes werd unaniem herkozen als voorzitter. Het bestuur is nu weer op volle sterkte met de toetreding van Marije Bennink en Eefke Sikkink. De functies worden nog nader verdeeld. Wij bedanken Cristo voor zijn tomeloze inzet en wensen Eefke en Marije – en uiteraard ook de overige bestuursleden – veel succes!