Malletband

Het ontstaan van de huidige malletband ligt in 1960 waar destijds geopperd werd om een drumband voor het orkest te laten lopen om van Concordia een mooier geheel te maken. Na een oproep in de krant meldden zich spontaan 15 leden.

Onder leiding van Bennie Beernink, tevens tambour-maitre, kreeg de drumband langzaam gestalte, hierbij geholpen door Karel Hogeslag. In 1974 werd Jan Bemers de nieuwe man en toen werd de drumband, nadat er een paar lyra's waren aangeschaft, omgetoverd naar lyrakorps.
Natuurlijk heefter ook in de drumbandwereld een ontwikkeling plaatsgevonden naar meer diversiteit in het slagwerk, waardoor het lyrakorps van Concordia in 1993 is omgezet naar een malletband, wat inhoudt dat er melodisch slagwerk van hout is toegevoegd om een warmere klank te krijgen.
De huidige malletband wordt momenteel gedirigeerd door Jos Taken en bestaat natuurlijk uit het ongestemde slagwerk, maar daarnaast heeft men ook gestemd slagwerk, te weten lyra's, marching bells, xylofoons en een marimba. Deze laatste 2 instrumenten zorgen door hun houten plaatjes voor het warme geluid.

Door de jaren heen is het knetterkorps uit de beginjaren uitgegroeid tot een volwaardige loot aan de stam van de muziekvereniging, die in 2010 haar 50-jarig bestaan vierde.

De jeugdmalletgroep bestaat uit gemiddeld zes leden. Elk jaar mogen we weer een paar nieuwe jeugdleden begroeten die in een paar jaar doorgroeien naar het grote orkest.

Klik hier voor een korte impressie!