Jaarlijkse snertactie wederom een groot succes!

Het ging weer super met onze aardappel- en snertactie! De afname was geweldig! De een liet het zich direct goed smaken, de ander smult er nu nog van en er zijn ook afnemers die een wintervoorraadje aanleggen…
Hoe dan ook; wij zijn onze producenten Kruisselbrink Aardappelen en Harmkookt zeer erkentelijk voor hun medewerking! Daarnaast ook een woord van dank aan Bert Kots (voor de vriesruimte), onze organisatoren, de leden en – last but not least – u als consument. Tot volgend jaar!